IBAUT Group

Profil skupiny

Skupina IBAut je skupina IT odborníků, s více jak desetiletými zkušenostmi v oboru IT. Hlavním předmětem činnosti skupiny je poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. Zabýváme se především návrhem a vývojem informačních systémů pro výrobní podmiky (MES, SCADA) a aplikací na zakázku.
Mezi naše klienty patří zejména malé a střední IT firmy, ale naše služby jsou využívány také velkými společnostmi (např: Siemens ČR, Komerční banka).
Naším cílem je zúročit zkušenosti našich specialistů s analýzou požadavků zákazníka, návrhem a vývojem systémů nejen evidenčního charakteru, ale také rozsáhlých systémů pro výrobní sektor (MES, SCADA) a státní správu.
Jsme připraveni pomoci našim partnerům, vypořádat se s krátkými lhůtami pro vývoj software a krátkodobým nedostatkem kvalitních IT specialistů.
Našim krédem je kvalita a spolehlivost. Neslibujeme proto nesplnitelné termíny, na jejichž konci je aplikace nevyhovující požadavkům zákazníka, ale pouze takové, abychom Vám mohli předat aplikaci plně odpovídající Vašim potřebám.

Pro IT firmy

Malým, středním ale také velkým IT firmám pomáháme, vypořádat se s krátkými lhůtami pro vývoj software a krátkodobým nedostatkem kvalitních IT specialistů. Dostanete-li se do časového tlaku, způsobeného například když několik Vašich zákazníku současně požaduje vytvořit nebo změnit aplikaci, nabízí se dvě možná řešení. Buď zaměstnat nové pracovníky nebo část řešení předat subdodavatelské firmě. Pokud se rozhodnete pro druhý způsob řešení, můžeme Vám nabídnout následující profesionální znalosti, podpořené dlouholetými zkušenostmi.
 • Několikaleté zkušenosti s analýzou, návrhem a vývojem aplikací a rozsáhlých informačních systémů.
 • Výbornou znalost programovacího jazyka C# a vývojového prostředí Visual Studio .NET.
 • Výborné znalosti s XML, XSD, XSLT, Webovými službami, ASP.NET a Win forms aplikacemi.
 • Umíme pracovat s jazykem UML a modelovacími nástroji (Enterprise Architect, Select Component Architect).
 • Rozsáhlé znalosti s návrhem a vývojem databázových řešení a výbornou znalost SQL a relačních databází (MS SQL Server, Oracle, MS Access, ADO.NET).
 • Znalosti v oblasti datové integrace, Business Intelligence a Data Warehousing (OLAP).
 • Široké znalosti s vývojem výrobních systémů MES v prostředích Factory Suite (InTouch, InTrack, InSQL) a WinnCC.
 • Znalosti s komponentami ActiveX (tvorba ve Visual Basic 6.0).

Pro výrobní podniky

Několikaleté zkušenosti s vývojem výrobních systémů MES nám dovolují nabídnout výrobním podnikům pomocnou ruku při návrhu a implementaci systémů umožňujících sledování a plnou či částečnou automatizaci jejich výrobních procesů. Při realizaci tohoto typu software převážně využíváme SCADA softwarové prostředí InTouch, InTrack a Industrial SQL Server, které jsou součástí software rodiny pro průmyslovou automatizaci Wonderware Factory Suite, který v České republice distribuje firma Pantek. V součinnosti s realizací výrobních systému MES dále provádíme:
 • Poradenství při zavádění výrobních systémů MES.
 • Analýzu potřeb a požadavků zákazníka. Výstupem této činnosti je dokument, který mimo jiné slouží jako podklad pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. Vlastní realizaci projektu následně můžete zadat jiné firmě.
 • Projektovou dokumentaci, na základě které se provádějí dodavatelské činnosti a tvorba softwarového řešení.
 • Softwarové řešení pro sledování výrobních procesů (SCADA, MES) a jejich automatizaci.
 • Softwarové řešení inteligentních budov.
 • Dokumentaci skutečného provedení a uživatelské příručky.

Aplikace na zakázku

Pro zákazníky se specifickými požadavky, kterým nevyhovuje žádná z aplikací nebo systémů dostupných na trhu, nabízíme konzultace a řešení jejich specifických požadavků.
Na základě Vašich potřeb vytvoříme jakoukoliv desktopovou aplikaci, evidenční systém, elektronický obchod nebo webovou službu. Také Vám umožníme propojení Vašeho stávajícího funkčního systému s novými technologiemi. V případě webové prezentace:
 • Vytvoříme prezentaci, která bude vyhovovat pravidlům přístupného webu. Vaše prezentace tak bude dostupná i různě hendikepovaným lidem.
 • Poradíme Vám, jak své stránky upravit, aby se umisťovaly na předních stránkách internetových vyhledávačů a tím pádem přilákaly více potenciálních zákazníků.
 • Pomůžeme s registrací domény a zajistíme webhosting.

Kontakty

Sídlo:
IBAUT Group s.r.o.
Severovýchod 471/1
789 01 Zábřeh

IČ: 098 35 091
DIČ: CZ09835091
Společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 84484
Kontaktní údaje:
Datová schránka: 3zez7y5
Telefon: +420 777 134 623
Emailová adresa: ibaut@ibaut.eu